Preview Mode Links will not work in preview mode

Welkom in het paradijs van de podcasts.

Jun 28, 2020

"Brieven in B-mineur" blaast nieuw leven in brieven die na jaren zijn teruggevonden in zolderkamers, postkantoren en oude archieven.

In deze aflevering luisteren wij naar een briefwisseling tussen de fanfareleden Martin & Wilbert, die na lange tijd weer contact hebben na een heftig incident in het oefenlokaal.